MA.MCJ - 1st Semester

S. NO Students Name of the Project Work Medium Internship
211 Subhadra Gautam चेलिबेटी बेचबिखन र सञ्चार एक अध्ययन् Nepali
212 Sudin Pokhrel Chronological Development of Television in Nepal English
213 Sujata Basnet Project Work on my Experience English
214 Sunayana Shrestha Effectiveness of Advertisement through FM Radio to Audience English
215 Sunil Khatiwada A Profile of Media Institution English
216 Sunil Raj Dahal A Project Work on of the Bit English
217 Sunil Thapa रेडियो नेपाल समाचार कक्षको संरचनागत ढाँचा र कार्यप्रकुया सम्बन्धी एक प्रतिवेदन् Nepali
218 Sunita Acharya नेपाली सञ्चार जगत र यसका विज्ञापन Nepali
219 Surendra Kr. Dahal Comparative Study of Coverage of Pro-Democratic Movement in two Dailies English
220 Surya Bdr. Makhim द्धन्द्धमा सूचना संकलन तथा संप्रेशषणू एक नेपाली संक्षिप्त अध्ययन Nepali
221 Swasthani Khadka Health News Coverage in Daily Newspaper English
222 Thamman Prasad Bhusal रुपन्देही जिल्लाबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकामा स्थानीय समाचार एक अध्ययन Nepali
223 Tuna Bhatta International News Coverage in ABC Television English
224 Ujjwal Prasad Ghimire नेपाली चलचीत्रमा अश्लीलताः समस्या र समाधान Nepali
225 Utsab Thapa Case Study of ‘Gender Violence’ Especially of “Acid Attack” English
226 Yagya Prasad Sharma बिराटनगरका अखकारमा बालबालिका सम्बन्धि समाचारको अवस्था Nepali
227 Yasodha Timalsina नेपाल पाक्षिकले समेटेको महिला सम्बन्धी विषयबस्तुको विश्लेषण Nepali
228 Yubin Pujari Evaluation of the Program Khabar Bhitra Ko Khabar English