Thesis MA Dev.Com

S. N. Student Name Thesis Title Medium
1 Aarati Tiwary Influence of Audio Visual PSA on Behavioral Impact among teenagers: A Case Study School English
2 Abijal Bista समाचार स्रोत विकासका रुपमा ट्वीटरको प्रयोग Nepali
3 Arjun Nepal राष्टिय विकासमा राष्टिय विकास स्वयंसेवक सेवाको योगदान Nepali
4 Bishal Bhandari Coverage of Development Issues in Nepalese Media English
5 Deepak D. Gautam नेपाली दैनिक छापा माध्यमको सम्पादकप्यमा  विकासका मुद्दा Nepali
6 Deepak Kumar Ghimire सुरक्षित आप्रबासनको सचेतना बृृद्धिका लागि स्थानिय रेडियोको भुमिका ः हजुरको रेडियो, रामेछापको अध्ययन Nepali
7 Gita Aryal नेपाली टलिभिजनमा महिला पत्रकार संवाददाताहरु मथि हुने लैङ्गक विभेदको अवस्था Nepali
8 Govind Kumar Shah "Meira Tradition; A Study from the perspective of Intercultural Communication and Social Cohesion" English
9 Krishna Pd. Sigdel Climate Change Communication in Nepal : Beyond Implementation of National Adaptation Program English
10 Laxmi Khatiwada Effects of Climate Change in Indigenous Women Community in Mountains and Local Adaptation Strategies : A Case Study of Timure VDC, Rasuwa District, Nepal    English
11 Mandesh Giri Advertising on “FM RADIO STATIONS” in Nepal English
12 Manisha Neupane A study of the Impact of Agriculture Based Tele-Serial 'Bharosa' English
13 Manju Khanal "Owing and Using Phone: Medium for Empowerment and Socialization for carpet Weaving Women of Lalitpur" English
14 Muna Kunwar लगानीकर्ताको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने साधनको रुपमा संचार माध्यम नेपाली सेयर बजारको एक अध्ययन Nepali
15 Padam Raj Neupane रुपन्देहिमा विकास पत्रकारिताको अभ्यास Nepali
16 Prakash Dhungana Dalit Inclusion in Development Efforts “An Analytical Study of Non – Government Organization” English
17 Prakash Kumar Pokharel  Development of Press law in Nepal Nepali
18 Pramod Bhattrai Situation Analysis of Child laborers in Hotel and Restaurant English
19 Ram Prasad Dahal Roles of Development Communication in Educating Urban Poor of their Rights English
20 Ramdhani Chaudhary Socio-Economic Status of Rescued Kamhalari after Kanhalari Abolition on Movement in Nepal  English
21 Rewanta Bahadur Oli  नेपाली टेलिभिजन समाचारहरुमा ग्रामिण आवाजको म७त्रगयतसलप्रवाहीकरणको अवस्था र स्थानिय सम्वाददातहरुको भ७त्रगयतसमिका ःएक तुलनात्मक अध्ययन  Nepali
22 Santosh Khadka नेपालली टेलिभिजनहरुमा जनचेतनामुलक शन्देशको प्रसारण अबस्था Nepali
23 Smriti Dhungana Effects of Alternative Nepali Movies Among Nepali Audience English
24 Subarna Maharjan Impact of ICTs for Development in society : A case study of Pharping VDC English
25 Sunita Maharjan "Impact of FM Radios in Lalitpur" English
26 Yamuna Ghimire ब्रोडसिट दैनिक अखबारमा कृषि समाचारको स्थिति Nepali